ค่ายจุฬาภรณ์บริจาคโลหิต “Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต (ปี ๒)

Release Date : 09-09-2021 00:00:00
ค่ายจุฬาภรณ์บริจาคโลหิต “Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต (ปี ๒)

เมื่อ ๙ ก.ย.๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. จัดกำลังพล ข้าราชการ พลทหาร อส.ทพ.นย.ทร. และชมรมแม่บ้านนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต (ปี ๒) (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบ และบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี น.อ.ปรัชญา หาญเทียม รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา ข้าราชการ พลทหาร อส.ทพ.นย.ทร. และชมรมแม่บ้านนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๖๒ ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน ๒๗,๙๐๐ ซีซี.

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ค่ายจุฬาภรณ์บริจาคโลหิต “Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต (ปี ๒)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง