ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ครั้งที่ ๗/๖๔ ประจำเดือน ก.ย.๖๔

Release Date : 07-09-2021 00:00:00
ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ครั้งที่ ๗/๖๔ ประจำเดือน ก.ย.๖๔

เมื่อ ๗ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานการประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ครั้งที่ ๗/๖๔ ประจำเดือน ก.ย.๖๔ พร้อมกับแจ้งเรื่องสั่งการจากการประชุม ศปก.ทร., นขต.นย., นขต.พล.นย. ให้ฝ่ายอำนวยการ และ นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ได้รับทราบ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ครั้งที่ ๗/๖๔ ประจำเดือน ก.ย.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง