น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผอ.บริหารงานโครงการฯ เป็นผู้แทนมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกศิลปาชีพเสียชีวิต

Release Date : 06-09-2021 00:00:00
น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผอ.บริหารงานโครงการฯ เป็นผู้แทนมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกศิลปาชีพเสียชีวิต

เมื่อ ๖ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผอ.บริหารงานโครงการฯ เป็นผู้แทนมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ นายอาซิ สาหมะ สามีของ นางสาวโนรีสัน วาเงาะ สมาชิกโครงการศิลปาชีพวัดสำเภาเชย กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าวัดสำเภาเชย ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๔   ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการศิลปาชีพฯที่เสียชีวิต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องรับรอง บก.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผอ.บริหารงานโครงการฯ เป็นผู้แทนมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกศิลปาชีพเสียชีวิต
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง