น.อ.ฐิตินันทน์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนราธิวาส

Release Date : 02-09-2021 00:00:00
น.อ.ฐิตินันทน์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐น.อ.ฐิตินันทน์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เข้าร่วมประชุมประสานงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี พล.ต.อนุสรณ์  โออุไร เสธ.ศปก.ทภ.๔/เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินและทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานฯ

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ฐิตินันทน์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง