น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day)

Release Date : 28-09-2021 00:00:02
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day)

เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๘๐๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ ซึ่งครบรอบ ๑๐๔ ปี ของการพระราชทานธงชาติไทย ณ ลานหน้าเสาธง ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง