รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันแม่”

Release Date : 12-08-2021 00:00:05
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันแม่”

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดี เทิดทูน พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีฯ

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันแม่”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง