ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.รับมอบสิ่งของบริจาค ตามกิจกรรม “ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ร่วมต้านภัย COVID – 19”

Release Date : 02-08-2021 00:00:00
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.รับมอบสิ่งของบริจาค ตามกิจกรรม “ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ร่วมต้านภัย COVID – 19”

เมื่อ ๒ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค และบริโภค ตามกิจกรรม “ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ร่วมต้านภัย COVID – 19” ณ อาคารอเนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภค และบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่รับผิดชอบ สืบเนื่องจากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยังมีประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้น และกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีประชาชนที่ต้องกักตัว ซึ่งกำลังขาดแคลนเครื่องอุปโภค และบริโภคหลายครอบครัว ฉก.นย.ทร. จึงได้จัดกิจกรรม “ฉก.นย.ทร. และชาวค่ายจุฬาภรณ์แบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ร่วมต้านภัย COVID – 19” ขึ้น โดยมี ฝ่ายอำนวยการ และ นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.รวมทั้งกำลังพลและครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค และบริโภค รวมมูลค่าสิ่งของรับบริจาคทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๒,๙๑๙.- บาท

   

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.รับมอบสิ่งของบริจาค ตามกิจกรรม “ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ร่วมต้านภัย COVID – 19”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง