ฉก.นย.ทร. และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจ ให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

Release Date : 03-08-2021 00:00:09
ฉก.นย.ทร. และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจ ให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๑๐๐น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตามกิจกรรม “ฉก.นย.ทร. และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ร่วมต้านภัย COVID - 19”ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

     

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฉก.นย.ทร. และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจ ให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง