ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้กับโรงพยาบาลไม้แก่น

Release Date : 03-08-2021 00:00:02
ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้กับโรงพยาบาลไม้แก่น

เมื่อ ๓ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๑๐๐ น.อ.สรรธาร  บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นผู้แทน ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค และบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องถูกกักตัว และผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID – 19 ตามกิจกรรม “ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ร่วมต้านภัย COVID – 19” ให้กับโรงพยาบาลไม้แก่น  ต.ไทรทอง  อ.ไม้แก่น  จว.ปัตตานี

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้กับโรงพยาบาลไม้แก่น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง