รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. มอบสิ่งของ รพ.สนามฯ ตามกิจกรรม “ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ร่วมต้านภัย COVID – 19”

Release Date : 04-08-2021 00:00:00
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. มอบสิ่งของ รพ.สนามฯ ตามกิจกรรม “ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ร่วมต้านภัย COVID – 19”

เมื่อ ๔ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๔๓๐ น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นผู้แทน น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. มอบสิ่งของ หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องถูกกักตัว และผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID – 19 ตามกิจกรรม “ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ร่วมต้านภัย COVID – 19” ให้กับโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก หมู่ ๓ ต.โคกเคียน ฯ และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

   

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. มอบสิ่งของ รพ.สนามฯ ตามกิจกรรม “ฉก.นย.ทร.และชาวค่ายจุฬาภรณ์ แบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ร่วมต้านภัย COVID – 19”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง