ผบ.ฉก.นย.ทร. ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ

Release Date : 26-07-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร. ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ

เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๘๑๕ – ๑๑๐๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ปกครอง สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจ/จุดตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.นย.ทร. พื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีการป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือตลอดเวลา ตลอดจน เข้มงวดในการวัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง และประชาชนที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยมี น.อ.ธงฉาน บุญระเทพ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.และ น.ท.นพนัย สวนเดิมบาง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ ให้การต้อนรับ

    

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร. ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง