น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล

Release Date : 28-05-2021 00:00:00
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๒ ในการนี้ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันฯ จำนวน ๖๐ ชุด ให้กับ คุณ รอซอดี  ดาโอ๊ะ ผู้แทนสมาชิก ทสปช. และร่วมพบปะพูดคุยกับชาวประมงในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ณ ริมชายหาดบ้านทอน ต.โคกเคียน  อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.ธัชธรรม์  ณ สงขลา รอง ผอ.ศรชล.จว.นราธิวาส  เป็นประธานฯ

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง