น.อ.ปรัชญา หาญเทียม รอง.ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมคณะกรรม กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน พ.ค.๖๔

Release Date : 27-05-2021 00:00:00
น.อ.ปรัชญา  หาญเทียม รอง.ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมคณะกรรม กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน พ.ค.๖๔

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.ปรัชญา  หาญเทียม รอง.ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน พ.ค.๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมี นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฯ  ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ปรัชญา  หาญเทียม รอง.ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมคณะกรรม กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน พ.ค.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง