น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔”

Release Date : 26-05-2021 00:00:00
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔”

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธาน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามโครงการและกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้  เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น  ในการนี้ ฉก.นย.ทร.ได้จัดเตรียมต้นไม้ไว้ สำหรับปลูกจำนวน ๑๐๐ ต้น และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นข้าราชการ  พลทหาร อาสาสมัครทหารพราน และกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ณ บริเวณวงเวียน พัน.ปบค.๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส  

  

                            

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง