น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญกำลัง ซึ่งป่วยด้วยโรคไส่ติ่งอักเสบ ณ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

Release Date : 25-05-2021 00:00:00
น.อ.สรรธาร  บุตรแก้ว รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญกำลัง ซึ่งป่วยด้วยโรคไส่ติ่งอักเสบ ณ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

น.อ.สรรธาร  บุตรแก้ว รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญกำลัง ซึ่งป่วยด้วยโรคไส่ติ่งอักเสบ ณ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.สรรธาร  บุตรแก้ว รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญกำลัง ซึ่งป่วยด้วยโรคไส่ติ่งอักเสบ ณ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง