ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ มทภ.๔ ในโอกาสเดินทางมารอให้การต้อนรับ ผบ.ทร.

Release Date : 14-01-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ มทภ.๔ ในโอกาสเดินทางมารอให้การต้อนรับ ผบ.ทร.

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๕ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ในโอกาสเดินทางมารอให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. ณ มวบ.ฉก.ภต. ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส