น.อ. ธงฉาน บุญระเทพ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. เข้าเยี่ยมอวยพร น.อ. อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร. / ผู้ผบ.ฉก.นย.ภต. เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔

Release Date : 02-01-2021 00:00:00
น.อ. ธงฉาน บุญระเทพ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. เข้าเยี่ยมอวยพร น.อ. อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร. / ผู้ผบ.ฉก.นย.ภต. เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น.อ. ธงฉาน บุญระเทพ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. เข้าเยี่ยมอวยพร น.อ. อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร. / ผู้ผบ.ฉก.นย.ภต. เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บก.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส