น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔

Release Date : 01-01-2021 00:00:00
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๕๓๕ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส