น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.พร้อมด้วย น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ หน.ฝกร.ฉก.นย.ทร./ผบ.นพป.ฉก.นย.ภต. เดินทางไปเยี่ยมอวยพร เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ ๔๐๑ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔

Release Date : 30-12-2020 15:00:00
น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.พร้อมด้วย น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ หน.ฝกร.ฉก.นย.ทร./ผบ.นพป.ฉก.นย.ภต. เดินทางไปเยี่ยมอวยพร เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ ๔๐๑ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๔๕ น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.พร้อมด้วย น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ หน.ฝกร.ฉก.นย.ทร./ผบ.นพป.ฉก.นย.ภต. เดินทางไปเยี่ยมอวยพร เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ ๔๐๑ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ ๔๐๑ (ศาลากลางหลังเก่า) ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี ร.ต.พนม ร่มลำดวน หัวหน้าสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ 401 ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ได้กล่าวขอบคุณ สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ ๔๐๑  ที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาให้กับ ฉก.นย.ทร.ได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยด้วยดีเสมอมาและกล่าวอวยพรให้มีความสุขความเจริญรวมทั้งให้สถานีวิทยุได้รับความนิยมยิ่งๆ ขึ้นไป