น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Release Date : 05-12-2020 00:00:00
น.อ.อำมร  ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

   เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.อำมร  ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมืองนราธิวาส  จว.นราธิวาส โดยมี นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี 
     ในเวลา ๑๙.๑๙ น. เชิญชวนจุดเทียน บอกรักพ่อพร้อมกันทั้งแผ่นดิน โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. จนจบพิธี ณ ท้องสนามหลวง
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร  ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง