น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Release Date : 05-12-2020 00:00:00
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อ๕ธ.ค.๖๓เวลา๐๘๐๐น.อ.อำมรซื่อตรงผบ.กรมร.๓พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วยผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และข้าราชการในสังกัดฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ๕ธันวาคม๒๕๖๓ซึ่งเป็นอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาสอ.เมืองนราธิวาสจว.นราธิวาสโดยมีนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาสอ.เมืองจ.นราธิวาส

  

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง