น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนเมาะสือแม ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

Release Date : 02-12-2020 00:00:00

เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.ท.พูนศักดิ์ บัวเนียม เสธ.ฉก.นย.ทร.และ น.ท.นพนัย สวนเดิมบาง พร้อม ชป.กร.ฉก.นย.ทร.๓๓ ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเมาะสือแม ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน ๗ ครอบครัว คือ นางบูรีซัม ดาโอะ นายฮารงณ์ มะยูโซะ น.ส.ซูไบดะห์ สาและ นางฮามีเนาะ ยีดิง นายอายิ บินซอเฮาะ นายสุริยา ดือราแม โดยสภาพภาพน้ำที่ท่วมขัง ประมาณ ๕๐ เซ็นติเมตร และเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น ซึ่งหน่วยได้ประสานเทศบาลเมืองนราธิวาสดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายต่อไป 

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ชุมชนเมาะสือแม ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง