พล.ร.ต.กำจร เจริญเกียรติ ผอ.สกร.กพร.ทร.และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ (ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรพื้นฐาน”)

Release Date : 25-11-2020 00:00:00
พล.ร.ต.กำจร เจริญเกียรติ ผอ.สกร.กพร.ทร.และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ (ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรพื้นฐาน”)

เมื่อ๒๕พ.ย.๖๓เวลา๑๑๓๐พล.ร.ต.กำจรเจริญเกียรติผอ.สกร.กพร.ทร.และคณะฯเดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค๔ (ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรพื้นฐาน”) ณห้องประชุม๑๐๑บก.กรมร.๓พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. และตรวจความพร้อมของอาคารสถานที่ฝึกอบรมฯในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ต.โคกเคียนอ.เมืองนราธิวาสจว.นราธิวาสโดยมีพล.ร.ต.ชวเลิศเลขะวัฒนะเสธ.นย. และน.อ.ปรัชญาหาญเทียมรองผบ.กรมร.๓พล.นย./รองผบ.ฉก.นย.ทร./รองผบ.ฉก.นย.ภต.ผู้แทนผบ.กรมร.๓พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการและหน่วย/ส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

  

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.กำจร เจริญเกียรติ ผอ.สกร.กพร.ทร.และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ (ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรพื้นฐาน”)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง