น.อ.ปรัชญา หาญเทียม รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นราธิวาส

Release Date : 26-11-2020 00:00:00
น.อ.ปรัชญา หาญเทียม รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นราธิวาส

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๐๓๐ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร. และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อบำรุงขวัญ และให้กำลังใจแก่กำลังพลในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย นปน.ฉก.นย.ทร.และ มวบ.ฉก.ภต. ณ มวบ.ฉก.ภต. ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ฯ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.ปรัชญา หาญเทียม รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.ผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

  

  

  

  

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ปรัชญา หาญเทียม รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง