น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนฐานะสูงขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.

Release Date : 05-11-2020 00:00:00
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนฐานะสูงขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.

เมื่อ ๕ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๕๓๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนฐานะสูงขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนฐานะสูงขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง