น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.ตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุป ตรวจเยี่ยม ฉก.นย.ทร. ฉก.นย.ทร.๓๓ และ ฉก.ทพ.นย.ทร.

Release Date : 04-11-2020 00:00:00
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.ตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุป ตรวจเยี่ยม ฉก.นย.ทร. ฉก.นย.ทร.๓๓ และ ฉก.ทพ.นย.ทร.

เมื่อ ๔ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ และเยี่ยมชมอาวุธยุทโธปกรณ์พิเศษของหน่วย ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต .ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และ ผบ.หน่วยรอง ให้การต้อนรับ
ต่อมาเวลา ๑๑๓๐ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพล กรม ทพ.นย.ทร. ณ บก.กรม ทพ.นย.ทร. บ้านโคกยามู อ.ตากใบ จว.นราธิวาส 
หลังจากนั้น ผบ.นย.และคณะฯ เวลา ๑๓๒๐ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ณ บก.ฉก.นย.ทร.๓๓ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส  
ในการนี้ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมติดตามคณะฯ จนจบภารกิจ
 
       
    

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.ตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุป ตรวจเยี่ยม ฉก.นย.ทร. ฉก.นย.ทร.๓๓ และ ฉก.ทพ.นย.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง