น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จชต. ให้กับ อส.จชต. ประจำปี งป.๖๔

Release Date : 03-11-2020 00:00:00
น.อ.สรรธาร  บุตรแก้ว รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จชต. ให้กับ อส.จชต. ประจำปี งป.๖๔

เมื่อ ๓ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.สรรธาร  บุตรแก้ว รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จชต. ให้กับ อส.จชต. ประจำปี งป.๖๔ ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร ร.๑๕๑ ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. เป็นประธาน

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.สรรธาร  บุตรแก้ว รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จชต. ให้กับ อส.จชต. ประจำปี งป.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง