น.ท. อำนาจ คงแสง

  • น.ท. อำนาจ คงแสง

  • ผบ.พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.

  • โสด
  • -
  • -