แจ้งมาตรการ​ป้องกันการแพร่ระบาดของ​โรค​COVID ๑๙​ ในการรับสมัคร​ อส.ทพ.นย.​

Release Date : 11-12-2020 18:45:13
 แจ้งมาตรการ​ป้องกันการแพร่ระบาดของ​โรค​COVID ๑๙​ ในการรับสมัคร​ อส.ทพ.นย.​

เพิ่มเติมรายละเอียด ในการอำนวยความสะดวก ทั้งผู้สมัครและผู้เข้ารับสมัคร คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid ๑๙ ให้กับผู้ที่มาสมัครคัดเลือก

รูปภาพที่เกียวข้อง
 แจ้งมาตรการ​ป้องกันการแพร่ระบาดของ​โรค​COVID ๑๙​ ในการรับสมัคร​ อส.ทพ.นย.​
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง