กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกาศรายชื่อหมายเลข ประจำตัว ผู้สมัครทางไปรษณีย์

Release Date : 10-12-2020 21:49:34
กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกาศรายชื่อหมายเลข ประจำตัว ผู้สมัครทางไปรษณีย์

กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกาศรายชื่อหมายเลข ประจำตัว ผู้สมัครทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่เอกสารไม่ครบให้นำมายื่นในวันทดสอบร่างกาย วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ ณ อาคารเรียนหมายเลข ๗ (ดริลล์ฮอล) ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

   

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกาศรายชื่อหมายเลข ประจำตัว ผู้สมัครทางไปรษณีย์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง