หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส

Release Date : 23-10-2020 13:54:43

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน จำนวน ๑๒๐ นาย (ผู้ชาย)เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน  สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส โดยสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครถึง กองบังคับการ กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านโคกยามู หมู่ที่ ๗ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๑๐และสมัครด้วยตนเองในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เตรียมหลักฐาน ทั้งฉบับจริง และ สำเนา) ณ อาคารห้องเรียนหมายเลข ๗ (ดริลล์ฮอล) ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามประกาศที่แนบ