หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัคร และทำการทดสอบบุคคลพลเรือน เพศชาย จำนวน ๑๒๐ อัตรา เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส

Release Date : 06-12-2020 15:53:02
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัคร และทำการทดสอบบุคคลพลเรือน เพศชาย จำนวน ๑๒๐ อัตรา เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส

     หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัคร และทำการทดสอบบุคคลพลเรือน เพศชาย จำนวน ๑๒๐ อัตรา เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 
 
     สมัครด้วยตัวเอง วันที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๐๐ ณ อาคารเรียนหมายเลข ๗ ดริลล์ฮอล
 ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
     ทดสอบร่างกาย วันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ อาคารเรียนหมายเลข ๗ ดริลล์ฮอล
 ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
     ทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ อาคารเรียนหมายเลข ๗ ดริลล์ฮอล ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
 สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม WWW.marine.nany.mi.th./paramilitary  และ Facebook กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   โทร. ๐๗๓ ๓๐๙๘๙๒