หน่วยงาน

ส่วนบัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

กองพลนาวิกโยธิน

กองพลนาวิกโยธิน

ศูนย์การฝึก นย.

ศูนย์การฝึก นย.

กอง รปภ.นย.

กอง รปภ.นย.

ร้อย ปจว.นย.

ร้อย ปจว.นย.

ส่วนกำลังรบ
ฉก.ทพ.นย.

ฉก.ทพ.นย.

ศปศ.๖๑

ศปศ.๖๑

ฉก.นย.๔๑๑

ฉก.นย.๔๑๑

ส่วนยุทธบริการ
ส่วนการศึกษาและวิจัย
หน่วยเฉพาะกิจ
กปช.จต.

กปช.จต.

ฉก.นย.ภต.

ฉก.นย.ภต.

ฉก.นย.ทร.

ฉก.นย.ทร.