ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีฯ จำนวนทั้งสิ้น 24 ทุน

Release Date : 08-07-2024 09:57:21
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีฯ จำนวนทั้งสิ้น 24 ทุน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี(ระยอง จันทบุรี ตราด) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีฯ จำนวนทั้งสิ้น 24 ทุน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมีนางดวงดาว บุตรน้ำเพ็ชร รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีฯ ให้การต้อนรับ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีฯ จำนวนทั้งสิ้น 24 ทุน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง