รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมจเรหทารเรือ/รองประธานกรรมการตรวจสอบภายใน กองทัพเรือ

Release Date : 10-07-2024 11:42:39
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมจเรหทารเรือ/รองประธานกรรมการตรวจสอบภายใน กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗  พลเรือตรี อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ นาวาเอก กุมุทพันธ์  แสงเฟื่อง รองเจ้ากรมจเรหทารเรือ/รองประธานกรรมการตรวจสอบภายใน กองทัพเรือ พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กองทัพเรือ ณ ห้องชลยุทธโยธิน และรับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ในการดำเนินการ เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการควบคุมภายใน และเครื่องช่วยต่าง ๆ ของหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมจเรหทารเรือ/รองประธานกรรมการตรวจสอบภายใน กองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง