ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือและคณะ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๓

Release Date : 10-07-2024 11:47:07
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือและคณะ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๓

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือและคณะ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๓ ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือและคณะ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง