ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน มอบเงินและอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษในโครงการ "การเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๗ "

Release Date : 22-06-2024 13:19:13
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน  มอบเงินและอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษในโครงการ "การเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๗ "

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.ศิวัสสา จันโท ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาชมรมภริยานาวิกโยธิน มอบเงินและอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษในโครงการ "การเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๗ " ตามการริเริ่มโดย คุณ กีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้แก่เด็กปฐมวัย ทร.๑๓ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในขั้นต้นได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และเน้นให้มีความสนุกสนานกับการเรียนรู้ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ๑๓ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน  มอบเงินและอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษในโครงการ "การเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๗ "
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง