ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี ถวายภัตตาหารเพล ในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

Release Date : 22-06-2024 12:37:52
ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี ถวายภัตตาหารเพล ในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี ถวายภัตตาหารเพล ในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริบูรพาธรรมสถาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี ถวายภัตตาหารเพล ในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง