รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”

Release Date : 07-06-2024 16:15:35
รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ พลเรือโท นเรศ วงศ์ตระกูล รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”(Hop to the bodies slams) ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันประจำปี ๒๕๖๗ ระดับ กองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการวิกโยธิน ร่วมคณะฯ ณ ลานสวนสนามกรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง