รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗

Release Date : 06-06-2024 08:24:03
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๔ ในหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญกำลังใจแก่พลทหารที่จบการฝึกอบรมฯ และเตรียมการแยกไปประจำหน่วยต่าง ๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง