กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา

Release Date : 23-05-2024 13:10:48
กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในไร่ บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา จำนวน ๒ พื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองทะเล และโรงเรียนหนองทะเลวิทยา ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง