กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน “บวร”

Release Date : 23-05-2024 13:04:15
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน “บวร”

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนวัดหนองจับเต่า พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๒๕ คน นักเรียน ๕๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๖๕ คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” ณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน “บวร”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง