ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้นำกำลังพลในสังกัดร่วมกิจกรรมเดินหน้าตามโครงการ Green Navy Green Marines

Release Date : 19-05-2024 21:48:03
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้นำกำลังพลในสังกัดร่วมกิจกรรมเดินหน้าตามโครงการ Green Navy Green Marines

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลเรือตรี นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้นำกำลังพลในสังกัดร่วมกิจกรรมเดินหน้าตามโครงการ Green Navy Green Marines ระดมกำลังทำความสะอาดขุดลอกทางระบายน้ำ กำจัดขยะมูลฝอยที่อุดตัน เพื่อลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อความเป็นอยู่และสภาวะแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้นำกำลังพลในสังกัดร่วมกิจกรรมเดินหน้าตามโครงการ Green Navy Green Marines
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง