ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียร์ติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร

Release Date : 19-05-2024 21:02:40
ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียร์ติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลเรือตรี อภิชาติทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียร์ติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร (๑๙ พฤษภาคม ของทุกปี) ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สนามหญ้าหน้า กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียร์ติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง