ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการ “ Green Navy Green Marines ”

Release Date : 18-05-2024 20:25:02
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการ “ Green Navy Green Marines ”

เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการ “ Green Navy Green Marines ” ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๗เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือตรี นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำลังพล และนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธิน บูรณะ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้

๑.กิจกรรมปลูกต้นไม้

๒. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

๓. กิจกรรมเก็บขยะหาดเตยงาม ทั้งชายหาดและใต้น้ำ

๔. กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล สิ่งระบบนิเวศใต้ทะเล

ณ ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการ “ Green Navy Green Marines ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง