ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจความพร้อมและให้คำแนะนำ กองทหารเกียรติยศ และยามใหญ่ถวายพระเกียรติ ในพิธีเจิม เรือหลวงช้าง

Release Date : 17-05-2024 10:01:10
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจความพร้อมและให้คำแนะนำ กองทหารเกียรติยศ และยามใหญ่ถวายพระเกียรติ ในพิธีเจิม เรือหลวงช้าง

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจความพร้อมและให้คำแนะนำ กองทหารเกียรติยศ และยามใหญ่ถวายพระเกียรติ ในพิธีเจิม เรือหลวงช้าง จำนวน ๗ ที่หมาย ประกอบด้วย

๑. กองทหารเกียรติยศ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

๒. ยามใหญ่ถวายพระเกียรติ ประตูใหญ่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

๓. ยามใหญ่ถวายพระเกียรติ ประตู หน่วยเฉพาะกิจ กองเรือยุทธการ ๖๔๒

๔. ยามใหญ่ถวายพระเกียรติ กรมอู่เรือ

๕. กองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

๖. ยามใหญ่ถวายพระเกียรติ ประตูค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า (กรณีเสด็จผ่าน)

๗. ยามใหญ่ถวายพระเกียรติ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน (กรณีเสด็จผ่าน)

โดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้แนะนำการปฏิบัติตามแบบฝึกพระราชทานที่ถูกต้อง ให้กับกองทหารเกียรติยศและยามใหญ่ถวายพระเกียรติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจความพร้อมและให้คำแนะนำ กองทหารเกียรติยศ และยามใหญ่ถวายพระเกียรติ ในพิธีเจิม เรือหลวงช้าง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง