ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๖

Release Date : 15-05-2024 10:04:20
 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๖

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๖ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฟังบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี