กรมทหารราบที่ ๒ฯ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยออกให้บริการตัดผมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองม่วง

Release Date : 14-05-2024 16:45:30
กรมทหารราบที่ ๒ฯ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยออกให้บริการตัดผมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองม่วง

เมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมทหารราบที่ ๒ฯ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยออกให้บริการตัดผมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานทหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม โครงการ บวร (บ้านวัด โรงเรียน) ของกองทัพเรือที่หน่วยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมทหารราบที่ ๒ฯ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยออกให้บริการตัดผมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองม่วง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง