Well Being Well Marines ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗

Release Date : 14-05-2024 16:19:22
Well Being Well Marines ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗

ตามดำริ พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นั้นให้ดำเนินโครงการ Well Being Well Marines ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแล และเฝ้าระวังสุขภาพกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวที่จะนำมาถึงความมั่นคง เข้มแข็ง มีกำลังใจที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้หน่วยได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องครอบครัว ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๗ ด้านการดูแลกำลังพล ทร. ตามโครงการ “เฝ้าระวังสุขภาพของกำลังพลและครอบครัว (Good Home Health) ในชุมชนทหาร ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการนี้ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นาวาเอก เอ อนุกลการ รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้และตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสเสียงดังในกำลังพล นย. ประจำปี งบประมาณ ๖๗ โดย กองพันพยาบาล กรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธินในการดำเนินการ ณ อาคาร A-B ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
Well Being Well Marines ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง