บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๘ นาย

Release Date : 14-05-2024 16:11:44
บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๘ นาย

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๘ นาย โดยมี พลเรือตรี อภิชาติทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องแก็ตลิ่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๘ นาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง